Kontakt

Adres
ul. Wolności 15
11-700 Mrągowo
Telefon
tel.(089)741-32-95
Godziny otwarcia:
wt., pt. 10.00 - 14.00

Aktualności

Die Gesangsgruppe "Masuren Klang" hat ihre zweite CD Platte herausgegeben.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Niemieckiego w Mrągowie
Berta Ćwiek
Czerwiński Henryk
Lachowicz Brygitte
Grochowska Iwona
Bongarc Bożena
Iwaniuk Janusz
Pieńkowska Marga
Sajko Dagmara
Joswig Dietmar
Klimankiewicz Edyta
Zacharewicz Inge
die Vorsitzende
der Vertreter der Vorsitzende
die Schatzmeisterin
Mitglied des Vorstandes
die Vorsitzende des Kreises Peitschendorf
der Vorsitzende des Kreises in Wiessenburg
die Vorsitzende des Kreises in Nikolaiken
die Vorsitzende des Kreises in Sorquitten
Mitglied des Vorstandes
Mitglied des Vorstandes
Mitglied des Vorstandes
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Almerska Irena
Jankowska Elżbieta
Kilanowska Urszula
Tilla Annegarde
Trawińska Brygitte

Strona powstała dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Copyright © 2008 All rights reserved.